ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2023 8:44 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี แสดงความยินดีแก่นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตามเกณฑ์ ว 17/2552 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีที่ 12/2566 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566