พิธีเปิดกีฬาภายใน

เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2023 8:45 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน และนายธานัท เดชะศาศวัต รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนไทรน้อย ” SAINOI IN GAMES 2022 ” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนไทรน้อย