อบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566

เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2023 8:48 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มอบหมายให้ นายพลากร ดุษณีย์ หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย และนายภทรเทพ ทองประกาศิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ประธานคณะกรรมการนักเรียน และประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เข้าร่วมเป็นตัวแทน สพม.นนทบุรี อบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ เมื่อวันที่ 11-14 มกราคม 2566 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร