TOEIC Unlocked : Gateway for International Opportunities

เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2023 8:49 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มอบหมายให้โครงการห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรม TOEIC Unlocked : Gateway for International Opportunities เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ และเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC เพื่อการประเมินสิทธิภาพภาษาอังกฤษของนักเรียน ณ ห้องประชุมธงชัยเย็นประเสริฐ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566