โครงการลับสมอง ประลองปัญญา ครั้งที่ 4 ปี 2566

เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2023 8:50 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรม “โครงการลับสมอง ประลองปัญญา ครั้งที่ 4 ปี 2566” เพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ก่อนสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม พ.ศ. 2566