ขอแสดงความยินดี “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น”

เขียนเมื่อ 31 มกราคม 2023 15:12 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดี แก่
– นายบรรชา จันทร์มั่น
– นางสาวสุพัตรา เภานิบล
– นายธีระ ช้างแดง
– นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี
– ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐนันท์ แย้มนิยม
– นางสาววัชรินทร์ วัดทอง
ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566