งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐

เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2023 15:28 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายฐสิษฐ์วังทะพันธ์ เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ และการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน