กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2023 11:18 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖