ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2023 11:19 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนจำนวน 5 คนเข้าร่วมการประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2566

ได้แก่ 1. ด.ญ กานต์สิริ อุปนิสัยพล ม.1/10
2. ด.ญ รมย์นลิน เกียรติยศวรากุล ม.1/10
3. ด.ญ วิชญาดา อาจเนียม ม.1/10
4. ด.ญ ณัฏฐินี เซี่ยงเห็น ม.1/12
5. ด.ญ ชนัญธิดา แย้มสิน ม.2/6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ฝึกซ้อมโดยพระอาจารย์มหากิตพัทธ์ ยตินฺธโร และนายชาญธิวัฒน์ กิจสวัสดิ์
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2566