การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2023 11:20 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และนายธานัท เดชะศาศวัต รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566