รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การประกวดวงดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2023 11:24 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


โรงเเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวจรดภครพร เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 เครื่องมือซออู้ ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดวงดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย และขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝึกซ้อมโดย นางสาววันฉัตร จันทร์โต ควบคุมโดย นายคงกฤช บุณย์เพิ่ม และนางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ