การประชุมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565

เขียนเมื่อ 17 มีนาคม 2023 9:17 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนกำกับ ติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งนำผลสะท้อนไปพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ หอประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566