การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”

เขียนเมื่อ 17 มีนาคม 2023 9:18 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีคุณภาพ และนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Library & Learning Space โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมฝ่ายบริหารร่วมเปิดการอบรม วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566