โครงการสัมมนาวิชาการ ” SMART HUMAN ฝ่าวิกฤต พิชิตธุรกิจ “

เขียนเมื่อ 17 มีนาคม 2023 9:19 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและนางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมการอบรมโครงการสัมมนาวิชาการ ” SMART HUMAN ฝ่าวิกฤต พิชิตธุรกิจ ” จัดโดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น ๓ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖