อบรมนักเรียนแกนนำ “โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school “

เขียนเมื่อ 17 มีนาคม 2023 9:20 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) และกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้การคัดแยกขยะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อม นำความรู้ไปคัดแยกขยะต้นทางสู่ปลายทางและนำขยะที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดปริมาณขยะ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสาว สุขุมาล เมฆิน นักวิชาการและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นายจารุวัฒน์ วัชรนันทพงศ์ นักวิชาการและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566