บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดบ้อม

เขียนเมื่อ 17 มีนาคม 2023 9:23 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบให้ทีมงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล้อม ในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาล ตามร่างแผนปฏิบัติด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565-2570) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00-11.00 ณ ห้องประชุม ชั้น4 อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลปลายบาง