การประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เขียนเมื่อ 11 เมษายน 2023 14:01 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Line meeting เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖