การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 52

เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2023 14:04 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 52 จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน พ.ศ.2566