กิจกรรมสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2023 14:05 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566