โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานช่วงฤดูร้อน ปี 2566

เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2023 14:07 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวมณฑา จงศิริโชค หัวหน้างานแนะแนว และคณะ นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีมอบชุดนักเรียนเบอร์ 5 แก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่อำเภอบางกรวยในโครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานช่วงฤดูร้อน ปี 2566 ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566