สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน

เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2023 14:08 น. | หมวดหมู่ : , , | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้การดูแลของ ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและนายธนอรรถ ธนานักการ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566