วันฉัตรมงคล

เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2023 14:43 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำโดยนางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566