การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2023 9:46 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการเขียนหนังสือราชการ” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ เป็นวิทยากร โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566