ค่ายเตรียมความพร้อม One Day Camp

เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2023 9:47 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม One Day Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖