กิจกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2023 9:49 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรปลายบาง ได้จัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรตำบลปลายบาง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566