ตรวจสภาพรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 15:08 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินท์นนทบุรี มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมกับคณะทำงานยานพาหนะ ประชุม พนักงานขับรถ และตรวจสภาพรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566