การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 15:09 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยงานรักษาความปลอดภัยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปลายบาง และเทศบาลตำบลปลายบาง ดำเนินการรักษาความปลอดภัยเเละอำนวยความสะดวกด้านจราจร โดยมีการจัดครูเวรดูแลนักเรียนประตูหน้าโรงเรียนช่วงเช้าเเละเย็น ครูดูเเลนักเรียนข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียน การกำหนดจุดจอดรถ-รับส่งนักเรียน การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เเละการคัดกรองบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ เพื่อสร้างความปลอดภัยเเละความมั่นใจเเก่นักเรียนและผู้ปกครอง ตามนโยบายของสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566