เครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 15:12 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสุกัญญาด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะครูงานเครือข่ายผู้ปกครองดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสรรหาประธาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566