ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 15:20 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566