การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 15:21 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินการจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และนายคู่บุญ สกุนตนาค ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ