ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 15:24 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับและคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับนางสาวญานิศา แสนจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหัวแฮต อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ