กิจกรรมทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 15:25 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินทักษะและมีความพร้อมสำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ลานกีฬาโมลยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566