การประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2023 16:32 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เรื่อง “การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม” ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม และนายกิตติพงศ์ สมรัตน์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565 ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน พ.ศ.2566