ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2023 16:40 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวกรพินธุ์ ศรีศศินานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย Thai science camp ครั้งที่ ๑๕ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และได้รับรางวัลโครงงานดีเด่นประจำสาขา Popular Vote ในสาขานิติวิทยาศาสตร์และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในโครงงานวิทยาศาสตร์แห่งทศวรรษ