ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2023 16:45 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนจำนวน 2 คนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค1 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2566
ได้แก่
ด.ญ ชนัญธิดา แย้มสิน ม.2/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววขิรญาร์ ทองพิมพ์ ม.4/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ
ฝึกซ้อมโดยพระอาจารย์มหากิตพัทธ์ ยตินฺธโร
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566