การแข่งขันประกวดเต้น TO BE NUMBER ONE COVER DANCE CONTEST 2023 ครั้งที่ 13

เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2023 10:07 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงศ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดี แก่
ด.ญ. พรรณปพร งามพิทักษ์สิน ม.2/11
ด.ญ. ภูษณิศา มะเฮ็ง ม.3/7
ด.ญ.สุนิษา เสาโมก ม.3/10 ด.ญ.นภัสรา คุณวงศ์ ม.3/10
นางสาวธนัญชนก เวียงขำ ม.4/2 นางสาวกฤติกา จันนันท์ ม.4/10
นางสาวกานติมา ชาญชัยดำรง ม.4/10
ในการแข่งขันประกวดเต้น TO BE NUMBER ONE COVER DANCE CONTEST 2023 ครั้งที่ 13 ผลการแข่งขันได้คะแนนลำดับที่ 11 จาก 31 ทีม โดยมีนางสาวจริยา พ่วงจีน และนางสาวชนิสราพร พรมโคตร ครูที่ปรึกษา ชุมนุม Free style dance กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควบคุมดูแลนักเรียน
ณ IMPACT FORUM HALL เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566