อบรมเชิงปฏิบัติการทางหุ่นยนต์ ศึกษาดูงาน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์

เขียนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2023 16:50 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางหุ่นยนต์ ศึกษาดูงาน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566