รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2023 9:39 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจรดภครพร เสานีย์วงษ์ ณ อยุธยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภทซอด้วง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ณ C asean CW Tower เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกซ้อมโดย นางสาววันฉัตร จันทร์โต ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นายคงกฤช บุณย์เพิ่ม และนางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ