ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2023 9:43 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่
– นายพงศ์ปณต ภิญโญภูมิ
– น.ส.กานต์สิณี จันทร์ส่องแสง
– น.ส.ชฎาพร กันพุ่ม
– น.ส.นวลจุฑา เชื้อสกล
– น.ส.ฐิติมา พันธ์ทอง
– น.ส.นรีรัตน์ ชิวปรีชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ในโครงการ Fruit Fest Creator Challenge ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่างกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเฟ้นหาครีเอเตอร์เยาวชนหน้าใหม่ สู่การเป็น Beyond Content Creator การแข่งขันผลิตวิดีโอ Tiktok เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 ฝึกซ้อมโดย นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง และคณะ