ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2023 9:53 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอรวรรณ รัตนะพิมาน ได้นำเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู ระดับคุณภาพ ดีมาก ผลงาน “คณะสีเทพนนท์ คนสุจริต” ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร