การประกวดกล่าวสุนทรพจน์

เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2023 10:00 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ “เทิดไท้ทศมราช ปราชญ์แผ่นดิน จอมภูมินทร์มหาวชิราลงกรณ” ชิงโล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖