คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2023 8:36 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

หัวข้อ : คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เนื้อหา : ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนายชาญวิทย์ พัฒนะราช ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการภาค ค สอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ) ในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖