ค่ายเชียร์และแปรอักษร เทพศิรินทร์ ครั้งที่ ๒๒

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2023 8:39 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

หัวข้อ : ค่ายเชียร์และแปรอักษร เทพศิรินทร์ ครั้งที่ ๒๒

เนื้อหา : ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมพิธีเปิดค่ายเชียร์และแปรอักษร เทพศิรินทร์ ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาทักษะการเชียร์และแปรอักษรของนักเรียนผู้นำเชียร์ และสืบสานวัฒนธรรมการเชียร์และแปรอักษรเทพศิรินทร์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖