TOEIC TEST นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2023 8:44 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

หัวข้อ: TOEIC TEST นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

เนื้อหา: ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มอบหมายให้โครงการห้องเรียนพิเศษ จัดการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC TEST สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษ โดยศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ ณ หอประชุมโชติปาโล ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2566