การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2023 8:47 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

หัวข้อ : การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหา : ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกิตตพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖