รางวัล IQA Award ปีการศึกษา 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2023 11:02 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

รางวัล IQA Award ปีการศึกษา 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ให้ได้รับรางวัล IQA AWARD ลำดับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ