ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 16 ตุลาคม 2023 22:57 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ขอแสดงความยินดี

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวกรพินธุ์ ศรีศศินานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ข้าพเจ้าเกิดในรัชสมัยสองแผ่นดิน จะสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๙ สู่รัชกาลที่ ๑๐ ” ระดับชาติ ชิงโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “ธ สถิตย์ในดวงใจ ตราบนิรันดร์” ครั้งที่ ๖ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม และสมาคมเมโลเดียน ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ฝึกซ้อมโดยนายสุทธิพงษ์ วงษาซ้าย และนางสาวสุดาวัลย์ สรรคพงษ์