รับมอบชุดอุปกรณ์กีฬา

เขียนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2023 13:42 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

เนื้อหา : ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายธนอรรถ ธนานักการ ครูผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาฟุตบอลรังสรรค์สานพลังสามัคคีทีมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข กับทีมผู้บริหารสาธารณสุขระดับสูงระดับอำเภอ รุ่น 2 (ผบส.2) และรับมอบชุดอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE จากนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ สนามฟุตบอลกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566