ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไปทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาและวัดพระศรีสรรเพชญ์

เขียนเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2023 12:43 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ดาวน์โหลด : ประกาศเผยแพร่แผน-การจ้างเหมาบริการรถบัสป.pdf (ขนาด 323KB)