การอบรมครูผู้ช่วย หัวข้อ “วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ”

เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2023 11:15 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

การอบรมครูผู้ช่วย หัวข้อ “วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการอบรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หัวข้อ “วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีเป็นประธานและวิทยากร พร้อมด้วยนางสาวรัชนก ศรีเปี่ยม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ในรูปแบบ Online